Welke steekproefgrootte heb ik nodig?

Hoeveel mensen je in een enquête wilt ondervragen is afhankelijk van allerlei factoren, bijvoorbeeld:

  • Hoe groot is de populatie?
  • Hoe nauwkeurig wil je dat de resultaten zijn?
  • Hoe betrouwbaar wil je dat de resultaten zijn?
  • Wil je alleen over het geheel uitspraken doen, of ook uitsplitsingen maken naar subgroepen?

Het is verstandig om uit te gaan van het kleinste subgroep waarover je uitspraken wilt doen, en voor die groep te bepalen hoe nauwkeurig en betrouwbaar je wilt dat de resultaten zijn/

  • Nauwkeurig betekent: als het percentage dat uit de enquête komt 50% is, hoe ver mag dit dan van het werkelijke percentage (in de populatie) af liggen?
  • Betrouwbaar betekent: als je de enquête zou herhalen, hoe vaak moet de uitkomst dan binnen de nauwkeurigheidsmarge vallen: in 90%, 95% of 99% van de gevallen?

Vul hieronder de nauwkeurigheidsmarge en het betrouwbaarheidsniveau in voor een indicatie van de benodigde steekproef:

Nauwkeurigheid: Een verschil tussen twee percentages van % moet significant zijn.

Kies betrouwbaarheidsniveau:

De benodigde steekproef is N =

Deze steekproefgrootte is gebaseerd op een oneindige populatie. Als je steekproef meer dan 20% van de populatie is kun je met een kleinere steekproef volstaan.