Dieter Verhue - Hoofd beleidsonderzoek

Email: D.Verhue@veldkamp.net

Dieter Verhue (sociaal psycholoog, 1973) werkt sinds 1998 bij Veldkamp. Hij geeft leiding aan een afdeling die zich richt op twee pijlers. Enerzijds op sociaal-maatschappelijke onderzoek, anderzijds op segmentatie en merkpositionering. Lid MT.

Ervaring
“Onder sociaal-maatschappelijk onderzoek vallen allerlei onderwerpen die spelen op de middellange termijn in Nederland, zoals de kloof tussen burger en politiek, duurzaamheid, vergrijzing, secularisatie, enzovoorts. Die veelheid aan onderwerpen geeft een enorme variatie in mijn werk. Segmentatie- en merkpositioneringsprojecten worden voor een breed scala aan opdrachtgevers uitgevoerd. Recentelijk voerden we segmentatieprojecten uit voor Sanoma (belevingwereld van 50-plussers) en onder meer voor de ANWB, de AFM, het ministerie van VROM en diverse financiële instellingen.
 
Passie
“Mijn uitgangspunt bij het opzetten van onderzoek is wat mensen beweegt. Als je weet hoe mensen in elkaar zitten, begrijp je ook beter hoe je het beste kunt inspelen op hun wensen en behoeften. Dat ligt erg voor de hand, maar heel vaak wordt in onderzoek gedacht vanuit producten of diensten, in plaats van de afnemer centraal te stellen. Onderzoek moet eigenschappen, eigenaardigheden, behoeften en wensen van de ondervraagden toegankelijk maken, en dan op zo’n manier dat je er echt iets mee kunt. Het leukste van mijn werk vind ik eigenlijk het zoeken van manieren waarop je dat op een elegante manier voor elkaar krijgt.”
 
Specialisme
“Mijn specialisatie is segmentatieonderzoek. Segmentatieonderzoek is veel meer dan een statistisch trucje. Als je op een goede manier wilt segmenteren, moet je je verdiepen in hoe mensen zijn en wat ze motiveert. Tegelijkertijd moet je haken en ogen voor zien te vinden waarmee je daarop kunt inspelen, want je wilt geen prachtige segmentatie waar je uiteindelijk niets aan hebt. Meestal resulteert dat in een model-op-maat dat richting geeft aan een daaropvolgende marketing- of communicatiestrategie.”

» Naar 'Wie is wie'