Yolanda Schothorst - Algemeen directeur

Email: Y.Schothorst@veldkamp.net

Yolanda Schothorst (sociaal geograaf) werkt sinds 1979 bij Veldkamp. Sinds 2002 is zij algemeen directeur. Dit combineert zij met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Yolanda is pionier op het terrein van onderzoek onder allochtonen en heeft veel kennis van de (on)mogelijkheden bij de uitvoering van veldwerk.

Ervaring
“Aan de basis van elk onderzoek staat veldwerk. Alleen als de data op een sociaal wetenschappelijke verantwoorde manier zijn verzameld, kunnen we waarde hechten aan de uitkomsten van onderzoek. Ik vind het erg belangrijk om de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan te onderzoeken en met de klant te bespreken. Ik voer zeer regelmatig grootschalig veldwerk uit onder allochtonen en autochtonen, in opdracht van overheid en van profit-instellingen.”

Passie
“De combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek komt niet zo vaak voor. Maar juist deze combinatie maakt mijn werk na ruim 25 jaar nog steeds boeiend. Mijn werkzaamheden zijn heel wisselend: advisering bij de totstandkoming van vragenlijsten, leiden van groepsdiscussies en rapporteren: het kan allemaal op één dag voorkomen. Daarnaast is het stimulerend om een nieuwe generatie onderzoekers te kunnen coachen en te laten uitgroeien tot echte ‘Veldkamp-onderzoekers’.”

Specialisme
“In het verleden werden allochtonen buiten alle vormen van onderzoek gelaten omdat het een te moeilijke groep zou zijn. Dat vond ik niet acceptabel en ik ben gaan zoeken naar methoden om dat wel te doen. Ook bij kwalitatief onderzoek zoek ik altijd naar methoden om echt boven tafel te krijgen waar je naar op zoekt bent. Ik geloof niet in nietszeggende methoden met ingewikkelde namen. Maar wel in het hebben van interesse in het onderwerp, je kunnen verplaatsen in je gesprekspartner(s), de juiste vragen kunnen stellen en last but not least … goed kunnen luisteren. Dan kan ik mijn klanten leveren waar ze recht op hebben.”

» Naar 'Wie is wie'